Thông số chung

  • Vườn:
  • Nhà để xe:
  • Tổng giá trị: 9 – 12 tỷ
  • Hướng: Tùy từng căn shophouse
  • Năm hoàn thành: Qúy I/2020
  • Địa chỉ: Bãi Khem, An Thới, Phú Quốc