Thông số chung

  • Vườn:
  • Nhà để xe:
  • Tổng giá trị: Từ 16 tỷ
  • Hướng: 100% vew Hồ & Biển
  • Năm hoàn thành: Qúy I/2019
  • Địa chỉ: Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang