Thông số chung

  • Hướng: Tùy từng căn shophouse
  • Năm hoàn thành: Qúy III/2020
  • Địa chỉ: TT. Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà Nội