Thông số chung

  • Năm hoàn thành: Đã hoàn thành
  • Địa chỉ: Phường Minh Phương, tp. Việt Trì