Thông số chung

  • Diện tích thông thủy: 18 ha
  • Tổng giá trị: 6,5 tỷ
  • Địa chỉ: Cạnh đảo Ngọc Vừng Vân Đồn