Thông số chung

  • Năm hoàn thành: Dự kiến Qúy II/2022
  • Địa chỉ: Đường Vũ Thê Lang, P. Tân Dân, TP Việt Trì