Thông số chung

  • Số phòng ngủ: 1/2/3
  • Số phòng tắm: 1/2/3
  • Diện tích tim tường: 70/130/192m2
  • Vườn: Căn hộ tầng 8
  • Nhà để xe:
  • Năm hoàn thành: Tháng 1/2018
  • Địa chỉ: Số 79 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội