Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công nghiệp Lập Thạch 1

Phê duyệt quy hoạch chi tiết dây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Lập Thạch 1 tại huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc với những nội dung như sau.

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết  tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Lập Thạch 1 tại huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Công ty cổ phần kiến trúc Văn hóa Việt.

3. Chủ đầu tư lập quy hoạch: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Vị trí địa điểm và phạm vi nghiên cứu quy hoạch KCN Lập Thạch 1:

4.1. Địa điểm: Tại thị trấn Lập Thạch và xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch; xã Đồng Thịnh và xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bản đồ quy hoạch 1/500 khu công nghiệp Lập Thạch 1

4.1. Phạm vi lập quy hoạch dự án:

- Phía Đông giáp đất dân cư và gò đồi xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch;

- Phía Tây giáp đất dân cư và đất nông nghiệp xã Đồng Thịnh, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô;

- Phía Nam giáp đất dân cư và đất nông nghiệp xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch và xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô;

- Phía Bắc giáp đất dân cư và đất nông nghiệp thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch và xã Yên Thạch, huyện Sông Lô.

Vị trí khu công nghiệp Lập Thạch 1

5. Quy mô và tính chất:

5.1. Quy mô: Tổng diện tích lập quy hoạch KCN Lập Thạch 1 là 128,4643 ha.

Phối cảnh thổng thể Khu công nghiệp Lập Thạch 1

5.2. Tính chất: là khu công nghiệp được xây dựng tập trung, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; có các ngành sản xuất công nghiệp đa ngành với công nghệ hiện đại, tiên tiến không gây ô nhiễm và bảo vệ môi trường; đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, kho tàng và chuyển dịch cơ cấu lao động của huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô và tỉnh Vĩnh Phúc.

6. Nội dung Quy hoạch KCN Lập Thạch 1

6.1. Quy hoạch sử dụng đất : Khu đất dịch vụ công diện tích 2,06ha chiếm 1,61%. Khu nhà máy xí nghiệp có diện tích 89,9ha chiếm 70%. Khu hạ tầng, cây xanh và giao thông chiếm ngần 30% diện tích quy hoạch.

6.2 Quy hoạch chỉ giới khu công nghiệp Lập Thạch 1 : Chỉ giới xây dựng các lô đất công nghiệp, dịch vụ công cộng hạ tầng kỹ thuật lùi so với chỉ giới đường đỏ là 6m.


  • Nguồn cổng thông tin tỉnh Vĩnh Phúc