Premier Land - Cam kết đạo đức nghề nghiệp

Chúng tôi hiểu sâu sắc sự phát triển bền vững của Premier Land được xây dựng dựa trên: đạo đức nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn và hành vi ứng xử của mỗi nhân viên.

CAM KẾT TỪ PREMIER LAND ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Tại Premier Land chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ tối ưu với sự tận tụy, trung thực và chuyên nghiệp của toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên. Trên cơ sở đó, chúng tôi cam kết tuân thủ chặt chẽ các quy định được nêu trong Quy định đạo đức nghề nghiệp này. Mọi sự vi phạm so với các quy định đã được nêu trên đây đều bị xử lý nghiêm với tất cả các cấp.

CÁC QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Trong mọi hoạt động, cán bộ nhân viên của Premier Land có nghĩa vụ:

  1. Tuân thủ Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Quy định của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Quy định của Premier Land
  2. Làm việc và phục vụ khách hàng với đầy đủ năng lực, sự tận tâm, công bằng, minh bạch.
  3. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn và những lợi thế khác có được từ vị trí công tác tại Premier Land để mưu lợi cho cá nhân và những người liên quan.
  4. Tuyệt đối bảo mật mọi thông tin của khách hàng, đối tác của công ty.
  5. Không truyền bá trực tiếp hay gián tiếp những thông tin sai lệch, mang tính đồn thổi gây ảnh hưởng đến khách hàng, đối tác hay các thành viên khác trên thị trường Bất động sản.Không sử dụng thông tin của khách hàng (một cách chính thức hoặc không chính thức) để lôi kéo những khách hàng khác tham gia vào giao dịch mua bán.
  6. Trong quá trình tư vấn cán bộ nhân viên công ty cam kết, cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến sản phẩm do mình phân phối. Đảm bảo khách hàng có đủ, đúng các thông tin có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hiệu quả đầu tư của khách hàng.
  7. Toàn thể cán bộ, nhân viên của Premier Land có nghĩa vụ đọc và hiểu rõ các quy định đã nêu trong Bộ quy tắc này và nghiêm túc thực hiện.


  • Premier Land