PHÂN BIỆT SỔ HỒNG - SỔ ĐỎ VÀ MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THỐNG NHẤT

Để biết chính xác khái niệm về Sổ Đỏ và Sổ Hồng, phân biệt về pháp lý, tính chất, đặc điểm của từng loại, mời quý khách hàng đón đọc chi tiết thông tin dưới đây.

Sổ đỏ, sổ hồng và "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" được thực hiện quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10.12.2009, ở từng giai đoạn khác nhau, ở khu vực sử dụng đất, loại đất khác nhau, Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức sử dụng đất, sở hữu nhà ở, công trình xây dựng có đủ điều kiện, theo các mẫu phôi Giấy chứng nhận có hình thức, màu sắc, hoa văn, họa tiết, kết cấu nội dung khác nhau.

1. Sổ đỏ: có màu đỏ, là tên gọi tắt của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Sổ đỏ chủ yếu chứng nhận quyền sử dụng đất (đất ở, đất nông nghiệp,...)
- Trên thực tế Sổ đỏ vẫn chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

2. Sổ hồng (có màu hồng): là tên gọi tắt của "Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền  sử dụng đất ở"
- Chứng nhận quyền sử dụng đất ở=> Không chứng nhận các loại đất khác
- Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở => không chứng nhận các loại tài sản khác gắn liền với đất

3. Mẫu giấy chứng nhận thống nhất (màu hồng) tên là: " Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất", 
- Chứng nhận quyền sử dụng mọi loại đất (đất ở, nông nghiệp, đất khu công nghiệp,...)
- Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
- Chứng nhận tài sản khác gắn liền với đất (nhà xưởng, khách sạn, nhà hàng, văn phòng, thương mại, dịch vụ,....rừng)

4. Giá trị pháp lý: Sổ đỏ, Sổ hồng và Mẫu giấy chứng nhận thống nhất có giá trị pháp lý như nhau. Không cần phải đổi sổ đỏ, Sổ hồng sang mẫu Giấy chứng nhận thống nhất. Chỉ cần đổi khi: 
- Trang 4 đã hết chỗ để cập nhật các lần thay đổi
- Khi xây nhà trên đất có Sổ đỏ và làm thủ tục hoàn công (chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,...)


  • Nguồn FB
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét