Chính thức gỡ bỏ lệnh cấm giao dịch bất động sản tại Vân Đồn

Hiện nay thị trường BDS trên địa bàn huyện Vân Đồn đã ổn định, không còn sốt ảo. Đây là tiền đề để Vân Đồn chính thức gỡ bỏ lệnh cấm giao dịch bất đồn sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh mới đây cho biết, hiện thị trường bất động sản huyện Vân Đồn đã ổn định, không còn tình trạng sốt ảo, thổi giá đất. Do đó, Sở đề xuất UBND tỉnh cho phép mở lại giao dịch đất đai tại Vân Đồn. Theo chỉ đạo mới nhất của UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý cho huyện Vân Đồn gỡ bỏ lệnh cấm giao dịch bất động sản trên toàn huyện.

Khu đô thị Đông Xá đã cơ bản hoàn thành hạ tầng, đây là một trong những dự án trọng điểm tại Vân Đồn vào thời điểm hiện tại

Căn cứ vào chỉ đạo của ủy ban tỉnh Quảng Ninh tại thông báo số 1219 – TB/TU Ngày 13/12/2018, xét đề nghỉ của sở Tài Nguyên và Môi Trường tại Công văn số 6868/TNTM-ĐKĐĐ ngày 14/11/2018 “V/v giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng”, Uỷ ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo như sau:

1. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đất cho hộ gia đình, cá nhân để hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo đúng chính tự, thủ tục quy định của pháp luật. Nghiêm cấm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất để hợp thức hóa các sai phạm.

2. Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện như:

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, hợp thửa đối với những thửa đất ở được sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật. Riêng đối với đất rừng, đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản không được thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền nêu trên của UBND huyện Vân Đồn.

  • Đối với các trường hợp khác thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND tại chỉ thị số 323/CT-UBND ngày 20/11/2017; Công văn số 8865/UBND-QLĐĐ1 Ngày 28/11/2017; Công văn số 9700/UBND-QLĐĐ1 Ngày 28/12/2017.


  • Minh Châu