Bản đồ quy hoạch mở rộng Thành phố Vĩnh Yên mới nhất

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt bản đồ Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc.

Khu vực lập bản đồ quy hoạch mở rộng thành phố Vĩnh Yên và khu trung tâm có tổng diện tích là 1.727,18ha. Hiện trạng khoảng 35.363 người, dân số dự báo khoảng 80.000 người, thuộc các xã, phường: Đống Đa, Ngô Quyên, Tích Sơn, Đông Tâm, Hội Hợp, Khai Quang, Thanh Trù - Vĩnh Yên; xã Đồng Cương - Yên Lạc; xã Quất Lưu - Bình Xuyên Phạm vi cụ thể như sau:

 • Phía Tây giáp đường Vĩnh Yên - Yên Lạc
 • Phía Bắc giáp đường sắt Hà Nội - Lào Cai;
 • Phía Nam giáp đường BOT Quốc lộ 2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên;
 • Phía Đông giáp đường quy hoạch;

Phối cảnh khu đô thị mới trung tâm Thành phố Vĩnh Yên

Toàn phân khu A4 năm trong ( Quy hoạch mở rộng khu trung tâm thành phố Vĩnh Yên ) được cơ cấu thành 05 phân khu. Cụ thể như sau:

 • Phân khu vực 1: Phía Tây Nam trong phạm vi lập quy hoạch phân khu, thuộc phường Đồng Tâm và phường Hội Hợp; Diện tích 406,812ha, dân số khoảng 18.900 người.
 • Phân khu vực 2: Phía Tây Bắc trong phạm vi lập quy hoạch phân khu, thuộc phường Tích Sơn, phường Ngô Quyền và phường Đống Đa; Diện tích 360,403ha, dân số khoảng 19.450 người.
 • Phân khu vực 3: Phía Đông Bắc trong phạm vi lập quy hoạch phân khu, thuộc phường Khai Quang - TP. Vĩnh Yên và xã Quất Lưu - Bình Xuyên; Diện tích 461,791ha, dân số khoảng 24.390 người.
 • Phân khu vực 4: Phía Nam trong phạm vi lập quy hoạch phân khu, thuộc xã Thanh Trù - Vĩnh Yên; Diện tích 325,591ha, dân số khoảng 17.260 người.
 • Phân khu vực 5: Nằm tại trung tâm trong phạm vi lập quy hoạch phân khu, thuộc các phường Khai Quang, Đống Đa, Tích Sơn, Đồng Tâm và xã Thanh Trù - Vĩnh Yên (khu vực hồ Đầm Vạc); Diện tích 242,583ha.

Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất:

Bản đồ chi tiết quy hoạch mở rộng Thành phố Vĩnh Yên như sau : Đất công trình công cộng có tổng diện tích 250,669 ha. Trong đó bao gồm: Các lô đất cơ quan hành chính có ký hiệu CQ; Các lô đât cơ sở giáo dục có ký hiệu từ GD; Các lô đất cơ sở đào tạo, nghiên cứu có ký hiệu GD; Các lô đất dịch vụ thương mại có ký hiệu từ DV; Các lô đất y tế, văn hóa có ký hiệu CC.

Bản đồ quy hoạch khu đô thị mới TP. Vĩnh Yên

 • Đất cây xanh, mặt nước, TDTT có tổng diện tích 459,386ha. Trong đó bao gồm: Các lô đất cây xanh vườn hoa có ký hiệu từ CXVH; Các lô đất cây xanh công viên ký hiệu từ CXCV; Các khu công viên chuyên đề có ký hiệu XCD; 'Các lô đất thể dục thể thao có ký hiệu CC-2-3, CC-3-11; Các lô đất cây xanh cách ly có ký hiệu CXCL; Các khu đất cây xanh, mặt nước chuyên dùng có ký hiệu từ CXMN.
 • Đất khu ở có tổng diện tích là 640,238ha. Trong đó bao gồm: Các lô đất ở mới thấp tầng có ký hiệu từ OM; Các lô đất ở cao, trung tầng, hỗn hợp quy hoạch mới có ký hiệu từ CT, HH. Các lô đất ở hiện hữu cải tạo, chỉnh trang có ký hiệu từ OC.
 • Đất công nghiệp có tổng diện tích là 24,217ha, gồm các lô đất có ký hiệu CN; Đất đầu mỗi hạ tầng kỹ thuật có tổng diện tích là 1,18ha, gồm các lô đất Trạm xử lý nước thải ký hiệu DM.
 • Đất khác: Đất an ninh quốc phòng có tổng diện tích là 19,108 ha; bố trí tại các lô đất có ký hiệu QP; Đất di tích lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng có tổng diện tích là Á, 524h; được bố trí tại các lô đất có ký hiệu từ TG; Đất nghĩa trang, nghĩa địa có tổng diện tích là 0,431ha; được bố trí tại các lô đất có ký hiệu NT; Đất Du lịch nghỉ dưỡng có tổng diện tích là 83,092ha; được bố trí tại các lô đất có ký hiệu DLND.
 • Đất giao thông nội bộ có tổng diện tích là 224,059ha; đất giao thông đối ngoại có tổng diện tích là 89,257ha; đất giao thông tĩnh có tông diện tích là 1,019ha

Đối với các khu vực quy hoạch phát triển đô thị mới, khoảng lùi xây dựng áp dụng cho các công trình nhà dân tối thiểu là 3,0m. Đối với các công trình trụ sở cơ quan, văn hóa, dịch vụ thương mại, giáo dục, y tế và các công trình công cộng khác có khoảng lùi xây dựng tối thiểu 10,0m để đảm bảo kiến trúc cảnh quan cho khu đô thị.


 • Minh Châu