Bản đồ quy hoạch khu đô thị vệ tinh Sơn Tây đến năm 2030

Theo quyết định Số: 5514/QĐ-UBND, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt chi tiết bản đồ quy hoạch khu đô thị vệ tinh Sơn Tây đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Theo bản đồ Quy hoạch khu đô thị vệ tinh Sơn Tây có diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 12.185,22ha (gồm: toàn bộ thị xã Sơn Tây diện tích khoảng 11.353,22ha và xã Cam Thượng, huyện Ba Vì diện tích khoảng 832ha). Quy mô dân số: Dân số dự kiến đến năm 2030 khoảng 239.800 người (gồm: dân số thuộc thị xã Sơn Tây khoảng 230.300 người và dân số thuộc xã Cam Thượng, huyện Ba Vì khoảng 9.500 người).

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, khu đô thị vệ tinh Sơn Tây (là 01 trong 05 đô thị vệ tinh của Thủ đô) có đinh hướng cụ là đô thị văn hóa lịch sử và du lịch nghỉ dưỡng.

Bản đồ Quy hoạch tổng thể khu đô thị vệ tinh Sơn Tây tầm nhìn 2030

Bản đồ quy hoạch giao thông khu đô thị vệ tinh Sơn Tây

1. Quy hoạch đường sắt ngoại ô:

- Tuyến đường sắt Hà Nội - Sơn Tây (tuyến đường sắt đô thị số 3 kéo dài) xây dựng dọc quốc lộ 32.

- Tuyến đường sắt Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây kết nối chuỗi các đô thị vệ tinh phía Tây thành phố, xây dựng dọc theo hành lang phía Tây quốc lộ 21A.

2. Quy hoạch đường bộ và đường cấp đô thị:

- Vành đai 5: Thực hiện theo Quy hoạch chi tiết đường vành đai 5 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 561/QĐ-TTg ngày 18/4/2014, cấp hạng là cao tốc loại A (6 làn cao tốc và đường gom song hành hai bên).

Quy hoạch giao thông kết nối vùng khu đô thị vệ tinh Sơn Tây

- Quốc lộ 32: kết Cải tạo, nâng cấp tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng (6 làn xe). Dọc theo tuyến đường xây dựng tuyến đường sắt ngoại ô Hà Nội - Sơn Tây.

- Đường tránh thị xã Sơn Tây (đoạn từ Viện quân y 105 đến quốc lộ 32): cấp hạng là đường trục chính đô thị, gồm: 8 làn xe chính, đường gom địa phương hai bên 4 làn xe.

- Trục phát triển Đan Phương, Phúc Thọ, Sơn Tây (trục Tây Thăng Long): cấp hạng là đường liên khu vực, 6 làn xe. Tuyến đường từ Thành cổ Sơn Tây đến phía Bắc đền Và: cấp hạng là đường liên khu vực, 6 làn xe.

Quy hoạch sử dụng đất khu đô thị vệ tinh Sơn Tây

Đất phát triển đô thị vệ tinh Sơn Tây được Quy hoạch khoảng: 4.409,26ha (gồm: đất thuộc thị xã Sơn Tây khoảng 3.841,63ha và xã Cam Thượng, huyện Ba Vì khoảng 567,63ha). Trong đó: Đất xây dựng đô thị khoảng 3.542,88ha (gồm: đất thuộc thị xã Sơn Tây khoảng 3231,81ha và thuộc xã Cam Thượng, huyện Ba Vì khoảng 311,07ha). Đất dân dụng khoảng 2.416,58ha (gồm: đất thuộc thị xã Sơn Tây khoảng 2.148,02ha và thuộc xã Cam Thượng, huyện Ba Vì khoảng 268,56ha), chỉ tiêu khoảng 129,4m2/người.

Sau đây là bảng quy hoạch sử dụng đất đai đô thị vệ tinh Sơn Tây

TT

CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT

XÃ CAM THƯỢNG 

HUYỆN BA VÌ

 

THỊ XÃ SƠN TÂY

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

Diện tích (ha)

Tỷ lệ(%)

Diện tích (ha)

Tỷ lệ(%)

Diện tích (ha)

Tỷ lệ(%)'

 

TỔNG CỘNG

832,00

100,0

11353,2

100,0

12185,2

100,0

 

Đất khu vực nội thị

567,63

68,2

3841,63

33,8

4409,26

36,2

 

Đất khu vực nông thôn, ngoại thị

264,37

31,8

7511,59

66,2

7775,96

63,8

A

Đất khu vực nội thị

567,63

68,2

3841,63

33,8

4409,26

36,2

A.1

Đất xây dựng đô thị

311,07

37,4

3231,81

28,5

3542,88

29,1

A1.1

Đất dân dụng

268,56

32,3

2148,02

18,9

2416,58

19,8

A1.2

Các loại đất khác trong phạm vi dân dụng

8,80

1,1

491,37

4,3

500,17

4,1

A1.3

Đất xây dựng ngoài phạm vi dân dụng

33,71

4,1

592,42

5,2

626,13

5,1

A.2

     Đất khu vực dự trữ phát triển 

256,56

30,8

609,82

5,4

866,38

7,1

B

Đất khu vực ngoài đô thị

264,37

31,8

7511,59

66,2

7775,96

63,8

B.1

Đất khác trong khu vực ngoại thị

131,84

15,8

4443,20

39,1

4575,04

37,5

B.2

Đất xây dựng điểm cư dân nông thôn

35,34

4,2

1334,75

11,8

1370,09

11,2

B.3

Đất nông - ngư nghiệp

97,19

11,7

1733,64

15,3

1830,83

15,0

 


  • Minh Châu