Bản đồ quy hoạch đảo Cô Tô đến năm 2020 | Tầm nhìn 2030

Theo định hướng chung phát triển đặc khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã nghiên cứu lập bản đồ quy hoạch chi tiết huyện đảo Cô Tô đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Quy hoạch sử dụng đất Cô Tô đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Từ nay đến năm 2020 sẽ là thời kỳ chuẩn bị các nền tảng căn bản, đảm bảo cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế huyện đảo Cô Tô trong giai đoạn 2021- 2030. Lập bản đồ quy hoạch chi tiết Cô Tô để khai thác và sử dụng quĩ đất một cách hợp lý, ưu tiên việc chuyển đổi đất lúa sang đất trồng các loại cây nông nghiệp, công nghiệp khác. Chuyển đổi một số diện tích đất chưa sử dụng sang đất đô thị.

Đất dành cho phát triển tiểu thủ công nghiệp và đô thị cần được quy hoạch khoa học, ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để đảm bảo hiệu quả đầu tư cũng như đảm bảo tính động lực, lan tỏa phát triển từ các khoản đầu tư này.  Để đảm bảo các mục tiêu của định hướng quy hoạch, dự báo từ năm 2020 trở đi, trên 97% quĩ đất sẽ được đưa vào khai thác, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng. Dự báo cơ cấu sử dụng đất Huyện Cô Tô được tính toán như bảng dưới đây.

Định hướng quy hoạch phát triển đô thị Cô Tô

Từ nay đến 2020 sẽ là nền tảng căn bản cho việc chuyển đổi đô thị theo hướng đô thị sinh thái biển thông minh, hiện đại. Dựa trên lợi thế địa lý vốn có để hình thành ba khu đô thị tập trung, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Huyện Cô Tô theo hướng du lịch sinh thái. Mạng lưới đô thị của huyện được tổ chức theo hướng: Hai khu đô thị trên đảo Cô Tô lớn, một khu đô thị trên đảo Thanh Lân. Cả hai khu đô thị đều được định hướng phát triển du lịch sinh thái.

1. Thị trấn Cô Tô có các chức năng:

  • Trung tâm hành chính, chính trị của huyện
  • Trung tâm du lịch sinh thái dựa trên hệ thống bãi biển, hệ thống công viên cây xanh và các điểm du lịch.
  • Trung tâm kho vận của huyện, đảm bảo giao lưu thương mại giữa huyện với đất liền và với các đảo khác.
  • Trung tâm văn hóa-thông tin.

Xếp loại: Cô Tô là đô thị loại IV (2020) và loại III (2030) theo tiêu chuẩn phân loại đô thị, có quy mô dân số ổn định ở mức 5.000 người. Định hướng phát triển Cô Tô là thị trấn du lịch sinh thái thông minh, với đặc trưng về màu sắc nhà cửa, hệ thống bảng biểu chỉ dẫn, sự sẵn có của các phương tiện đi lại thân thiện với môi trường được cho thuê với giá phù hợp.

2. Thanh Lân Vân Đồn:

Là điểm dân cư nông thôn biển đảo, nhưng định hướng phát triển cơ sở hạ tầng theo kiểu đô thị để đáp ứng cho nhu cầu phát triển du lịch. Nâng cấp đồng bộ các hạ tầng cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển tiểu thủ công nghiệp, hậu cần nghề biển, trung tâm tránh bão. Xã Thanh Lân được quy hoạch có các chức năng:

  • Trung tâm du lịch sinh thái
  • Cụm công nghiệp chế biến thủy sản
  • Khu dịch vụ hậu cần nghề biển, phục vụ các tàu quy mô trung bình và lớn (đến 2030)

3. Khu đô thị mới Cô Tô:

Định hướng phát triển quy hoạch thêm một khu đô thị mới ở đảo Cô Tô lớn, đáp ứng nhu cầu gia tăng dân số phục vụ du lịch sinh thái của huyện. Việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch sẽ do tỉnh Quảng Ninh đảm nhiệm hoặc do quốc gia đảm nhiệm.

Giao thông đối ngoại Cô Tô

4. Đảo Cô Tô con và Đảo Trần

Được quy hoạch với chức năng trung tâm du lịch sinh thái, du lịch khám phá. Do quá trình phát triển không theo quy hoạch, việc cải tạo là cần thiết và Tỉnh, Huyện hỗ trợ các hộ dân cải tạo mặt tiền nhà ở, màu sơn theo hướng thống nhất dựa trên kết quả các cuộc thi thiết kế kiến trúc nhà ở.  Hạ tầng giao thông nội thị không mở rộng quá 4 mét, chủ yếu hướng tới nâng cấp chất lượng đường. Tuy nhiên hệ thống vỉa hè cần cải tạo theo hướng thân thiện môi trường và tạo ra cảnh quan đẹp cho các con đường.


  • Nguồn báo Quảng Ninh