Bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh mới nhất

Căn cứ vào quyết định số 6694/QĐ-UBND, UBND TP Hà Nội đã quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh đến năm 2030 tầm nhìn 2050, tỷ lệ 1/10.000.

Theo quyết định trên, các tiêu chí quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh đến năm 2030 tầm nhìn 2050 có các nội dung như sau.

1. Quy mô dân số : Dự báo đến năm 2030 khoảng 460.000 người, trong đó : Dân sống tại đô thị khoảng 300.000 người ; Dân nông thôn 160.000 người sống ở 11 xã.

Bản đồ quy hoạch chung huyện Mê Linh

2. Quy mô đất đai : Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch (toàn bộ địa giới hành chính của huyện Mê Linh) khoảng 14.131,91ha, bao gồm:

Đất tự nhiên đô thị khoảng 6.327,61ha (chiếm khoảng 44,78% diện tích đất tự nhiên), trong đó: Đất xây dựng đô thị khoảng 6.244,53ha, chỉ tiêu khoảng 208,69m²/người; Đất ngoài phạm vi xây dựng đô thị có diện tích đất khoảng 83,08ha.

Đất tự nhiên nông thôn khoảng 7.804,3ha (chiếm khoảng 55,22% diện tích đất tự nhiên), trong đó: Đất phục vụ đô thị khoảng 231,23ha; Đất

Bảng tổng hợp cơ cấu quy hoạch sử dụng đất huyện Mê Linh đến năm 2030

TT

Hạng mục sử dụng đất

Năm 2030

 

 

 

 

Diện tích (ha)

Tỷ lệ(%)

Chỉ tiêu (m²/người)

 

TỔNG ĐẤT TỰ NHIÊN HUYỆN MÊ LINH (A+B)

14.131,91

100,00

 

A

ĐẤT TỰ NHIÊN ĐÔ THỊ (A.1+A.2) (*)

6.327,61

44,78

 

A.1

Đất xây dựng đô thị (I+II+III)

6.244,53

44,19

208,69

I

Đất dân dụng

4.129,77

29,22

138,01

1

Đất khu ở

2.969,46

 

99,24

2

Đất công cộng, hỗn hợp đô thị

243,77

 

8,15

3

Đất cây xanh TDTT đô thị

737,24

 

24,64

4

Đất giao thông đô thị

179,30

 

5,99

II

Các loại đất khác trong phạm vi dân dụng

155,90

1,10

 

1

Đất cơ quan, viện nghiên cứu, trường đào tạo

122,57

 

 

2

Đất tôn giáo tín ngưỡng, di tích

33,33

 

 

III

Đất xây dựng ngoài phạm vi dân dụng

1.958,86

13,86

 

1

Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

615,27

 

 

2

Đất an ninh quốc phòng

0,81

 

 

3

Đất giao thông đối ngoại

134,97

 

 

4

Đất cây xanh cách ly, sinh thái

1.168,11

 

 

5

Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối

39,70

 

 

A.2

Đất ngoài phạm vi xây dựng đô thị (Bao gồm: Đất nông nghiệp, đất xây dựng điểm dân cư nông thôn...)

83,08

0,59

 

B

ĐẤT TỰ NHIÊN NÔNG THÔN (B.1+B.2+B.3)

7.804,30

55,22

 

B.1

Đất phục vụ đô thị

227,78

1,61

 

1

Đất giao thông đối ngoại

104,56

 

 

2

Đất công cộng

14,85

 

 

3

Đất du lịch (khu du lịch đồi 79 mùa xuân)

75,37

 

 

4

Đất đầu mối HTKT

10,00

 

 

5

Đất nghĩa trang (nghĩa trang Thanh Tước)

23,00

 

 

B.2

Đất xây dựng điểm dân cư nông thôn

1.732,30

12,26

108,05

1

Đất khu dân cư

1.034,97

 

64,55

2

Đất công trình công cộng

58,13

 

3,63

3

Đất cụm đổi mới

31,00

 

1,93

4

Đất cây xanh, TDTT

136,30

 

8,50

5

Đất giao thông nông thôn

271,29

 

16,92

6

Đất phục vụ nhu cầu địa phương (**)

200,61

 

12,51

B.3

Đất khác

5.844,22

41,35

 

1

Đất lâm nghiệp

3,11

 

 

2

Đất nông nghiệp

5.354,62

 

 

3

Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kho tàng

39,59

 

 

4

Đất an ninh quốc phòng

27,50

 

 

5

Đất tôn giáo tín ngưỡng, di tích

2,00

 

 

6

Đất nhà tang lễ, nghĩa trang nhân dân

20,08

 

 

7

Đất dự án đặc biệt trong hành lang xanh, vành đai xanh (***)

397,32

 

 

 

3. Quy hoạch định hướng tổ chức phát triển không gian:

a) Định hướng chung: Theo quy hoạch chung huyện Mê Linh được định hướng phát triển không gian thành 02 vùng chính:

- Vùng đô thị: thuộc khu đô thị Mê Linh - Đông Anh của đô thị trung tâm (thuộc phân khu đô thị N1, N2, N3, N4, GN, GN(C), phân khu sông Hồng) và thị trấn Kim Hoa. Vị trí nằm ở phía Đông của huyện.

- Vùng nông thôn: thuộc hành lang xanh của Thành phố (bao gồm 11 xã), nằm ở phía Tây của huyện Mê Linh.

Trên cơ sở cấu trúc không gian tự nhiên của huyện và hệ khung giao thông chính, huyện Mê Linh được phân chia thành 07 khu vực kiểm soát phát triển tương ứng với vai trò tính chất của mỗi khu vực:

- Khu vực phát triển đô thị (khu vực 1): Diện tích tự nhiên khoảng 2.729 ha, dân số dự kiến năm 2020 khoảng 154.700 người, đến năm 2030 khoảng 208.000 người. Tổ chức trung tâm khu đô thị (tại khu vực Trung tâm hành chính mới của huyện; tại nút giao đường vành đai 3,5 với đường trục đô thị Mê Linh 100m và tại nút giao đường vành đai 3,5 với tuyến đường đô thị mặt cắt ngang 48m), tổ chức các khu ở và đơn vị ở phù hợp với các đồ án quy hoạch phân khu đô thị N1, N3, N4 đã được duyệt.

- Khu vực phát triển công nghiệp (khu vực 2): Diện tích tự nhiên khoảng 703 ha, dân số dự kiến năm 2020 khoảng 2.000 người, đến năm 2030 khoảng 2.000 người. Là khu công nghiệp Quang Minh, được xác định là động lực chính để phát triển khu vực đô thị huyện Mê Linh. Khu vực thực hiện theo quy hoạch phân khu đô thị N2 đã được duyệt.

- Khu vực sản xuất nông nghiệp (khu vực 3): Diện tích tự nhiên khoảng 4.957ha, dân số dự kiến năm 2020 khoảng 100.400 người, đến năm 2030 khoảng 121.000 người.

- Khu vực thị trấn Kim Hoa (khu vực 4): là thị trấn sẽ được thành lập mới trên cơ sở một phần địa giới hành chính của xã Kim Hoa (phía Tây đường Vành đai 4) là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội mới của huyện Mê Linh. Với quy mô khoảng 211,4 ha, dân số dự kiến năm 2020 khoảng 11.506 người, đến năm 2030 khoảng 12.649 người.

- Khu vực bãi sông (khu vực 5): chủ yếu phát triển nông nghiệp trồng rau, trồng hoa; bổ sung hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thiết yếu thiết phục vụ khu dân cư hiện có; có giải pháp từng bước di dân ra ngoài hành lang thoát lũ; xây dựng cảng tại Văn Khê (hành khách), Chu Phan (hàng hóa)... Diện tích tự nhiên khoảng 2.615 ha, dân số dự kiến năm 2020 khoảng 35.500 người, đến năm 2030 khoảng 35.500 người.

- Khu vực hành lang xanh, nêm xanh (khu vực 6): Diện tích tự nhiên khoảng 1.897ha, dân số dự kiến năm 2020: 42.190 người, đến năm 2030: 58.080 người. Là hệ thống cây xanh, mặt nước của đầm Và, kênh Thạch Phú, sông Cà Lồ.... Khu vực sẽ thực hiện theo quy hoạch phân khu đô thị GN và GN(C) được duyệt.

- Khu vực dịch vụ du lịch sinh thái (khu vực 7): Diện tích tự nhiên khoảng 888 ha, dân số dự kiến năm 2020 khoảng 13.494 người, đến năm 2030 khoảng 17.351 người. Là khu vực trung tâm du lịch phía Bắc của huyện Mê Linh, hạt nhân là khu du lịch đồi 79 Mùa Xuân.

b) Quy hoạch chung định hướng phát triển đô thị huyện Mê Linh:

Phối cảnh khu đô thị trung tâm huyện Mê Linh

- Vùng phát triển đô thị, công nghiệp trên địa bàn huyện Mê Linh bao gồm: Khu vực phát triển đô thị (khu vực 1); Khu vực phát triển công nghiệp (khu vực 2); Khu vực thị trấn Kim Hoa (khu vực 4); phần phía Đông đường vành đai 4 của Khu vực bãi sông (khu vực 5) và Khu vực hành lang xanh, nêm xanh (khu vực 6). Khu vực sẽ thực hiện theo các quy hoạch phân khu đô thị N1, N2, N3, N4, GN, GN(C), phân khu sông Hồng và quy hoạch chung thị trấn Kim Hoa được duyệt.

- Định hướng phát triển đô thị tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

+ Phát triển đô thị khai thác hình thái, cảnh quan tự nhiên hiện có, bao gồm hệ thống mặt nước, sông hồ đầm hiện có: kênh Thạch Phú, Đầm Tiền Phong, sông Hồng, Tạo sự kết nối không gian xanh giữa khu vực hành lang xanh của Thành phố với các dải, lõi xanh trong phân khu đô thị.

+ Cấu trúc không gian đô thị được tổ chức theo các tuyến trục lõi trung tâm, đường ngang vuông góc với các tuyến giao thông chính đô thị.

+ Không gian đô thị được xác lập chủ yếu là công trình thấp tầng và trung tầng mật độ thấp.

+ Các công trình cao tầng dọc đường chính đô thị mặt cắt ngang 60-100m và tuyến đường Bắc Thăng Long Nội-Nội Bài.

+ Không gian trong các khu ở, đơn vị ở được tổ chức theo cấu trúc trục lõi trung tâm tạo được sự hài hòa giữa các công trình thương mại cao tầng, chung cư cao tầng với khu nhà ở sinh thái thấp tầng, làng xóm cũ và các công trình hạ tầng xã hội khác.

+ Đối với khu vực các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp hiện có tập trung vào việc cải tạo kiến trúc công trình, bổ sung diện tích vườn hoa cây xanh cảnh quan, đặc biệt là đối với các công trình trên các tuyến đường cấp đô thị.

+ Phát triển khu nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp Quanh Minh I, II, đồng bộ về hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo môi trường sống tốt cho công nhân, đóng góp vào cảnh quan khu vực.

c) Quy hoạch chung định hướng phát triển nông thôn Mê Linh:

- Vùng phát triển nông thôn của huyện Mê Linh, bao gồm: Khu vực sản xuất nông nghiệp (khu vực 3); phần phía Tây đường vành đai 4 của Khu vực bãi sông (khu vực 5) và Khu vực dịch vụ du lịch sinh thái (khu vực 7).

- Định hướng phát triển nông thôn mới trên cơ sở tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được duyệt. Nghiên cứu, cập nhật khớp nối các quy hoạch nông thôn mới đã được duyệt, xác định theo các nguyên tắc phát triển sau:

Gồm các xã nằm ngoài phạm vi phát triển đô thị (Thanh Lâm, Hoàng Kim, Tam Đồng, Liên Mạc, Thạch Đà, Chu Phan, Tiến Thắng, Tự Lập, Vạn Yên, Liên Mạc, Tiến Thịnh) được định hướng phát triển theo mô hình nông thôn mới.


  • Minh Châu