Bản đồ quy hoạch chung huyện Phú Xuyên đến năm 2030

Theo quyết định Số: 5517/QĐ-UBND, phê duyệt về việc lập bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên đến năm 2030 tầm nhìn 2050, tỷ lệ 1/10.000.

Huyện Phú Xuyên có tổng diện tích tự nhiên là 17.110,4ha, dân số dự kiến đến năm 2030 đạt 245.000 người. Theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên đến năm 2030 tỷ 1/10.000 về quy hoạch đất, không gian đô thị và quy hoạch giao thông đường bộ cụ thể như sau.

QUY HOẠCH KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ

Hệ thống đô thị của Huyện bao gồm thị trấn huyện lỵ Phú Xuyên, thị trấn Phú Minh và một phần Đô thị vệ tinh Phú xuyên:

- Thị trấn Phú Xuyên có vai trò là trung tâm huyện lỵ, có chức năng trung tâm hành chính, dịch vụ thương mại, TDTT, văn hóa của huyện Phú Xuyên và hỗ trợ phát triển vùng nông thôn phía Nam Huyện trong giai đoạn hình thành đô thị vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch không gian đô thị huyện Phú Xuyên tỷ lệ 1/10.000

- Đô thị vệ tinh Phú Xuyên được quy hoạch có vai trò là hệ thống đô thị cửa ngõ phía Nam của Thủ đô với tính chất dịch vụ, công nghiệp, tiếp vận, đào tạo và y tế và hỗ trợ phát triển vùng nông thôn các huyện phía Nam, có các khu chức năng Trung tâm tổ hợp y tế cấp Vùng, Trung tâm cụm trường đào tạo, các khu đô thị mới, khu công nghiệp Phú Xuyên, Trung tâm tiếp vận Logistic gắn cảng Phú Xuyên.

- Thị trấn Phú Minh có vai trò là trung tâm dịch vụ công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ cho các khu vực phát triển giai đoạn đầu tại đô thị vệ tinh. 2 thị trấn Phú Xuyên và Phú Minh sẽ phát triển, mở rộng về phía Tây, gắn kết với không gian của đô thị vệ tinh sẽ hình thành trong giai đoạn dài hạn.

Bảng tổng hợp cơ cấu quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Xuyên đến năm 2030

TT

Chức năng sử dụng đất

Quy hoạch đến năm 2020

 

Quy hoạch đến năm 2030

 

Tổng diện tích đất tự nhiên huyện Phú Xuyên

17.110,40 ha

17.110,40 ha

I

Đất đô thị

1.388,60

2.205,37

1.1.

Đất đô thị vệ tinh Phú Xuyên

1.276,30

2.093,07

1.2.

Đất khác (phần đất thị trấn không nằm trong ranh giới đô thị vệ tinh)

112,30

112,30

II

Đất khu vực nông thôn (ngoại thị)

15.609,50

14.905,03

A

Đất đô thị (gồm đất đô thị vệ tinh Phú Xuyên và phần đất thị trấn không nằm trong ranh giới đô thị vệ tinh)

1.388,60

2.205,37

A1

Đất dân dụng

460,00

565,30

A2

Đất ngoài dân dụng

816,30

1527,77

A3

Đất khác (phần đất thị trấn không nằm trong ranh giới đô thị vệ tinh)

112,30

112,30

B

Đất nông thôn - ngoại thị (gồm 17 xã nông thôn và phần diện tích còn lại của 09 xã có một phần trong phạm vi đô thị vệ tinh Phú Xuyên)

15.609,50

14.905,03

B2

Đất nông nghiệp (Trồng lúa nước, cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản. Trong đó sông suối, MNCD, hiện trạng 1.454 ha)

10.115,17

8.834,02

 

QUY HOẠCH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

- Quốc lộ 1A: nâng cấp, cải tạo mở rộng Quốc lộ 1A với quy mô bề rộng mặt cắt ngang điển hình B = 30-36m (4 làn xe cơ giới). Đoạn tuyến qua phạm vi đô thị vệ tinh Phú Xuyên xây dựng mở rộng theo tiêu chuẩn đường đô thị, quy mô mặt cắt ngang B = 30-36m (4 làn xe cơ giới, 2 làn đường gom hỗn hợp và vỉa hè).

- Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Thực hiện theo Quy hoạch chi tiết đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 21/01/2010, bề rộng mặt cắt ngang điển hình B = 71,5-128m, cấp hạng là đường cao tốc loại A, quy mô 6 làn xe cao tốc và đường gom song hành hai bên.

- Cao tốc Tây Bắc - Quốc lộ 5: Theo bản đồ quy hoạch xây dựng huyện Phú Xuyên sẽ xây dựng mới tuyến đường theo quy hoạch mạng lưới đường cao tốc Việt Nam và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, quy mô mặt cắt ngang điển hình B = 90m (6 làn cao tốc, những đoạn qua đô thị xây dựng đường gom song hành 2 bên).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Xuyên tỷ lệ 1/10.000

- Trục Đỗ Xá - Quan Sơn: Theo quy hoạch tầm nhìn đến 2030 sẽ xây dựng mới tuyến đường theo hướng Đông - Tây, quy mô mặt cắt ngang điển hình B = 36,5m, cấp hạng là đường cấp II đồng bằng (4 làn xe). Đoạn qua đô thị vệ tinh Phú Xuyên xây dựng theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, quy mô mặt cắt ngang điển hình B = 62m (6 làn xe tốc độ cao và đường gom địa phương song hành hai bên).

- Đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên (trục kinh tế phía Nam): Xây dựng mới tuyến theo hướng Bắc - Nam, kết nối huyện Phú Xuyên với đô thị trung tâm, bề rộng mặt cắt ngang B = 40m (6 làn xe cơ giới).

- Đường đê sông Hồng: nâng cấp cải tạo mở rộng mái đê và mặt đê kết hợp làm đường giao thông, quy mô B = 8-10m (2 làn xe).

- Trục phát triển kinh tế Bắc Nam: Theo quy hoạch sẽ xây dựng mới tuyến theo hướng Đông - Tây, kết nối từ các huyện phía Tây đến tuyến đường Đỗ Xá - Quan Sơn tại địa phận huyện Phú Xuyên, quy mô mặt cắt ngang điển hình B = 42m (6 làn xe).

- Tỉnh lộ 428: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô mặt cắt ngang B = 20,5m (4 làn xe cơ giới).

- Tỉnh lộ 429: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô mặt cắt ngang B = 20,5m (4 làn xe cơ giới). Đoạn tuyến trong phạm vi đô thị vệ tinh Phú Xuyên xây dựng theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, quy mô mặt cắt ngang điển hình B = 62m (6 làn xe tốc độ cao và đường gom địa phương song hành hai bên).

- Hệ thống giao thông đô thị: Theo bản đồ quy hoạch huyện Phú Xuyên đến năm 2030, xây dựng hệ thống đường đô thị trong phạm vi đô thị vệ tinh Phú Xuyên gồm: Đường chính đô thị có bề rộng mặt cắt ngang đường B = 36-62m (6-8 làn xe cơ giới); Đường liên khu vực có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B = 34-40m (4-6 làn xe cơ giới); Đường cấp khu vực có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B = 25-40m (4-6 làn xe).


  • Minh Châu