Thông tin dự án

Sun Premier Residence Ha Long

Chủ đầu tư:
Loại hình dự án: Khách sạn - Resort
Vị trí dự án: TP. Hạ Long, Quảng Ninh
Tiến độ dự án: 08/08/2017 - 01/01/0001


Đăng ký
Nhận thông tin dự án