Sun Premier Village Vân Đồn Resort

  • Chủ đầu tư : Tập Đoàn Sun Group
  • Loại hình dự án: Bất động sản
  • Vị trí dự án: Cái Bầu Vân Đồn Quảng Ninh
  • Tiến độ dự án: 19/02/2018 - 01/01/0001