Khu đô thị HDMON Hải Đăng Vân Đồn

  • Chủ đầu tư : Tập Đoàn HD MON
  • Loại hình dự án: Bất động sản
  • Vị trí dự án: Vân Đồn Quảng Ninh
  • Tiến độ dự án: 28/02/2018 - 01/01/0001